PRIVCACYBELEID VAN Hanomag Mercedes Club Nomade

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hanomag Mercedes Club Nomade (hierna: “HMCN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van HMCN, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan HMCN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Pim Joon.
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Welke gegevens verwerkt HMCN en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam,
              b) adresgegevens eventueel postadres
              c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
 2. d) kenteken, type, chasienummer, bouwjaar van de bus/camper
 3. e) lidnummer.


2.2       HMCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van                    derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
              b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HMCN;
              c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.         
  2.2 d : Om te kunnen controleren of het voertuig tot de groep behoort die de club beoogt.
  2.2 e ; Om persoonsverwisseling te kunnen voorkomen bij de levering van diensten en bij betalingscontrole.

2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HMCN en je te informeren over de ontwikkelingen van HMCN

E-mail berichtgeving:

HMCN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HMCN  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

HMCN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.  Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HMCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van HMCN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HMCN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop HMCN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.